Katten naturliga beteende

En innekatts värld är mycket liten när det råder brist på tidsfördriv. Katten har det tryggt inomhus men kan få svårt att få sitt behov tillgodosett vad gäller sitt naturliga beteende. Vi som husse och matte måste se till att vår livskamrat får utlopp för sin naturliga livsstil och beteende. Allt för att katten ska må så bra som möjligt. Med en kattlucka kan de komma och gå som de vill och man slipper passa dörren då katten vill gå ut eller komma in.

Vässning av klor

När katten får vara ute när den vill kan den också vässa sina klor på ett för katten naturligt sätt. Katten vässar klorna av flera orsaker. Bland annat för att vässa sina framklor, för att få bort gamla, utslitna klodelar, för att sträcka på och öva den in- och utdragande klomekanismen och för att doftmarkera.

Katter och jakt

Katten har välutvecklade sinnen och snabbhet vilket gör katten till en perfekt jägare. Det främsta vapnet är kattens tålamod. Behovet att jaga är en medfödd instinkt som inte har att göra med om katten är hungrig eller mätt. Jaktbeteendet är djupt rotat i tamkatten och något den måste få utlopp för.

Varför viftar katten med svansen när den jagar byte

Vid normal jakt gömmer sig katten och kastar sig över sitt byte när det kommit tilläckligt nära. En öppen plats berövar katten naturliga gömställen så att den blir fullt synlig för bytet. Detta gör att katten kommer i konflikt mellan att förbli orörlig eller störta fram. Svansspetsen vickar.

Varför katten leker med bytet

Detta beteende hör hemma hos huskatter som är svältfödda på jaktaktiviteter. Den står inte ut med att jakten tar slut snabbt. Om kattens byte är stort måste det slås så det blir omtöcknat innan katten vågar göra det dödande bettet. Detta upplevs ofta som om katten leker med bytet.

Varför visar katten upp sitt byte

Vanligen ser katten upp till sin ägare som om den vore dess mamma, men när det gäller jakt är det omvänt. Ägaren blir kattens unge. Oftast är det kastrerade honor som gör så. När de inte har möjlighet att lära sina ungar om fångst och byte omriktas beteendet mot sitt mänskliga sällskap.